Scrisori către Dumnezeu

Editia IV

Regulamentul Concursului Literar "Scrisori către Dumnezeu" (Editia a IV - a)
 

ORGANIZATOR:         
 • Unity in Values Interconfessional Association - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial fondată în anul 2011 de către Grupul Informal "InterViu" cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
 
Date organizator:
 • Adresa: Str. Alexandru Sihleanu 19 / 125300 Rm. Sărat, Buzău, C.I.F.: 29144047 / Cont: RO67 BTRL 0100 1205 6253 70XX / Preşedinte: Selegian Ștefania Emilia / Telefon: 0766109698 / E-mail: interviu.office@gmail.com
 
 
DISPOZIŢII:
 • Cea de-a IV ediție a Concursului Național de Creație Literară „Scrisori către Dumnezeu", inspirat de culegerea cu acelaşi nume a cunoscutului gânditor francez René Guitton, se adresează părinților de naționalitate și / sau cetățenie română;
 • Cei vizați se pot înscrie în concurs cu un singur text de maxim o pagină format A4 (Times New Roman, caractere de 12);
 • Textele trimise trebuie să respecte tematica dată, respectiv "Scrisori către Dumnezeu", să fie originale, coerente, captivante și să pună în valoare competenţele literare / lingvistice ale participanților;
 • Orice participant care se va înscrie în concurs cu un text ce nu-i aparţine (sau care conţine părţi copiate) va fi descalificat;
 • Cele mai interesante 100 de texte înscrise în concurs vor fi publicate în volumul IV al Antologiei literare „Scrisori către Dumnezeu", cu specificarea autorului și vor fi premiate de către partenerii și sponsorii concursului;
 • Participanții selectați care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere vor primi cartea prin poștă în cursul lunii iunie 2016;
 • Participanții care nu vor fi incluși în volum vor primi diplome şi adeverinţe de participare din partea Unity in Values Interconfessional Association, cu posibilitatea de a-și achiziționa volumul contra cost la prețul de editură în limita stocului disponibil;
 • Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 1 mai 2016, iar festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Sălii de Ședințe a Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat la data de 2 iunie 2016, cu ocazia Zilei Naționale a Adopției;
 • Juriul va fi format din persoane abilitate, reprezentanţi ai instituţiilor / organizațiilor partenere şi sponsori;
 • Modalităţi de înscriere: textele se trimit în format elecronic la adresa de e-mail: interviu.office@gmail.com. Pentru cei care nu au acces la internet, textul poate fi trimis prin poştă la adresa Unity in Values Interconfessional Association, Str. Alexandru Sihleanu, nr. 19, cod. 125300, Rm. Sărat, Jud. Buzău;
 • Înscrierea în concurs atrage după sine acordul participantului dat către organizator, ca acesta din urmă să facă publice următoarele informaţii despre participant: nume, vârstă, localitate, lucrarea înscrisă în concurs şi conceptul acesteia. Publicarea acestor informaţii are caracter strict de promovare a participantului;
 • Organizatorul nu este responsabil pentru conţinutul materialelor şi al informaţiilor comunicate;
 • Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0766109698 sau la adresa de e-mail interviu.office@gmail.com.
 
OBIECTIVE

Obiectivele acestei ediții a concursului sunt:              
 • O.1 Susţinerea exprimării de tip religioas a părinților adoptivi din România, plecându-se de la identificarea și prezentarea competențelor lor literare;
 • O.2 Promovarea adopţiei copiilor şi a dreptului acestora de a avea o familie prin oferirea unei imagini alternative cu privire la particularităţile de ordin spiritual ale familiei adoptatoare
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 • Fișă de înscriere (format tip, disponibil pe website-ul oficial al concursului);
 • Declarație cu privire la acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal și de folosire a acestora de către Unity in Values Interconfessional Association, în carul Proiectului-Concurs Național de Creație Literară « Scrisori către Dumnezeu » (format tip, disponibil pe website-ul oficial al concursului);
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care participantul acceptă toate prevederile actualului regulament şi îşi asumă drepturile de autor asupra lucrării înscrise în concurs (format tip, disponibil pe website-ul oficial al concursului);
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care participantul își asumă calitatea de părinte adopiv (format tip, disponibil pe website-ul oficial al concursului)
 
 
CRITERII DE EVALUARE
 • Abordare originală, creativă şi reflexivă a temei propuse;
 • Folosirea limbii literare, respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie;
 • Conţinutul lucrării (relevant, expresiv, captivant, stimulativ pentru public);
 • Structura, claritatea şi coerenţa textului
 
 
JURIU
 • Juriul Concursului Național de Creație Literară « Scrisori către Dumnezeu » va avea caracter mixt, urmând a fi constituit din specialiști în domeniul literar, parteneri și sponsori;
 • Componenţa juriului va fi anunţată pe website-ul oficial al concursului cu cel puţin două săptămâni înaintea jurizării;
 • Juriul Concursului Național de Creație Literară « Scrisori către Dumnezeu » va nota fiecare lucrare înscrisă în concurs cu puncte de la 1 la 100;
 • Juriul Concursului Național de Creație Literară « Scrisori către Dumnezeu » va selecta în vederea publicării un număr de 100 de texte
 
Metoda de jurizare
 • Nota finală va fi constituită din media punctelor acordate de fiecare membru al juriului de specialitate ce va reprezenta 80% şi din media punctelor acordate de parteneri și sponsori, ce va reprezenta 20%;
 • Nu se vor accepta contestaţii.
 
 
PREMII
 • În urma derulării Concursului Național de Creație Literară « Scrisori către Dumnezeu » se vor desemna 100 de câștigători;
 • Premiile constau în pachete de cărți oferite de către parteneri și sponsori;
 • De asemenea, toți cei 100 de participanți desemnați câștigători vor fi incluși în volumul IV al antologiei literarare « Scrisori către Dumnezeu » și vor putea primi cartea;
 • Participanții desemnați câștigători vor primi din partea organizatorului diplome și placheta concursului;
 • Participanților desemnați câștigători care nu vor putea fi prezenți la festivitatea de premiere li se vor expedia premiile în următoarele 30 de zile de la data festivității;
 • Toţi ceilalți participanţii declaraţi eligibili, dar care nu au fost selectați de către juriu, vor putea primi la cerere diplome și adeverințe de participare;
 • Organizatorul îşi asumă obligaţia de a face publice prin mijloace specifice numele câştigătorilor şi premiile acordate;
 • După finalizarea concursului, organizatorul nu are obligaţia de a purta și păstra corespondenţa privitoare la solicitările necâştigătoare
 
 
RESPONSABILITAȚI PARTICIPANȚI
 • Participanţii înţeleg şi sunt de acord să-şi asume întreaga răspundere în cazul în care prin acţiunile lor ar cauza vreun prejudiciu de orice natură organizatorului, obligându-se la repararea oricărui astfel de prejudiciu care ar rezulta ca urmare a comportamentului lor în cadrul sau în legătură cu desfăşurarea concursului;
 • Participanţii declară că prin publicarea textului înscris în concurs nu vor fi încălcate drepturile de autor ale unor terţi, participanţii asumându-şi obligaţia de a despăgubi organizatorul în situaţia în care terţe persoane ar avea pretenţii de orice natură cu privire la textele sau informațiile publicate;
 • Organizatorul nu răspunde de eventualele încălcări ale oricăruia dintre drepturile de proprietate intelectuală privind textele înscrise în acest concurs;
 • Participanţii cedează cu titlu gratuit organizatorului drepturile audiovizuale de difuzare integrală, primară şi secundară, precum şi de producere, reproducere şi publicare a textelor înscrise în concurs;
 • Prin participarea la aceast concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei aplicabile;
 • Participarea la concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acestuia.
 
 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale (vârstă, adresă, telefon şi e-mail) ale participanţilor la concurs şi să le utilizeze conform prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare.
 • Datele cu caracter personal ale participanţilor la concurs vor fi prelucrate în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea şi circulaţia acestora.
 • Prin înscrierea la acest concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către organizator, a datelor sale cu caracter personal în scopul desfăşurării concursului;
 • Înscrierea în concurs atrage după sine acordul participantului dat către organizator, ca acesta din urmă să facă publice următoarele informaţii despre participant: nume / prenume, vârstă, localitate, lucrarea înscrisă în concurs şi conceptul acesteia.
 
 
ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta numai în următoarele situaţii:
 • Împlinirea termenului pentru care a fost anunţat concursul;
 • Apariţia unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii organizatorului de a continua prezentul concurs.
 
 
LITIGII                                                                                                   
 • Eventuale litigii apărute între organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.
 
 
DISPOZIȚII FINALE
 • Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind organizarea concursurilor;
 • Unity in Values Interconfessional Association, în calitate de organizator, îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni oficiali dacă este necesar;
 • Înştiinţările privind orice modificare adusă prezentului regulament vor fi făcute publice partenerilor și participanţilor prin intermediul unor notificări.
sigla IV.png
1
PARTENERI:   
Editura "Rafet"
Râmnicu Sărat / Buzău
Centrul de Cercetări în Etică Judiciară

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one